• HPLaserMFP137fnw V3.82.01.02 RESET

YENİ Yazılımlar HP Renkli Lazer150a V3.82.01.08 HP Renkli Lazer150nw V3.82.01.08 HP Renkli Lazer178nw V3.82.01.07 HP Renkli Lazer179fnw V3.82.01.07 HP HPLaser103a V3.82.01.08 HP HPLaser107a V3.82.01.01 HP HPLaser107a V3.82.01.08 HP HP Lazer107R V3.82.01.01 HP HP Lazer107R V3.82.01.08 HP HP Lazer107W V3.82.01.02 HP HPLaser108a V3.82.01.08 HP HP Lazer108W V3.82.01.02 HP HPLaserMFP131a V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135a V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135a V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135R V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135R V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135W V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135W V3.82.01.10 HP HPLaserMFP136a V3.82.01.10 HP HPLaserMFP136nw V3.82.01.10 HP HPLaserMFP136w V3.82.01.10 HP HPLaserMFP137fnw V3.82.01.02 HP LazerMFP133_138 V3.82.01.02 Samsung ProXpress SL-C430 V3.00.01.15 Samsung ProXpress SL-C430 V3.00.01.15 Samsung ProXpress SL-C430W V3.00.01.15 Samsung ProXpress SL-C430W V3.00.01.15 Samsung ProXpress SL-C480 V3.00.01.20 Samsung ProXpress SL-C480FW V3.00.01.20 Samsung ProXpress SL-C480W V3.00.01.20 Samsung ProXpress SL-C485 V3.00.01.20 Samsung ProXpress SL-C486 V3.00.01.20 Samsung ProXpress SL-M2020 V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2020W V3.00.01.23  Xerox 3330 V61.004.04.000 Xerox 3335 V60.006.03.000 Xerox 3335 V60.006.06.000 Xerox 3345 V60.006.03.000 Xerox 3345 V60.006.06.000 Xerox B205 85.000.58.000 Xerox B210 V85.000.58.000 Xerox B215 88.000.58.000  SAMSUNG CLP-310 V1.00.11.67 SAMSUNG CLP-310 V1.99.99 SAMSUNG CLP-310N V1.00.11.67 SAMSUNG CLP-310W V1.00.01.68 SAMSUNG CLP-315 V1.00.11.67 SAMSUNG CLP-320 V1.00.01.46 SAMSUNG CLP-320N V1.00.01.46 SAMSUNG CLP-320W V1.00.01.46 SAMSUNG CLP-325 V1.00.01.46 SAMSUNG CLP-325N V1.00.01.46 SAMSUNG CLP-360 V3.00.01.14 SAMSUNG CLP-360W V3.00.01.14 SAMSUNG CLP-365 V3.00.01.14 SAMSUNG CLP-365W V3.00.01.14 SAMSUNG CLP-415N V4.00.01.41 SAMSUNG CLP-415N V4.00.01.48_U SAMSUNG CLP-415N V4.00.01.48_NU SAMSUNG CLP-415NW V4.00.01.41 SAMSUNG CLP-415NW V4.00.01.48 SAMSUNG CLP-620 V2.00.01.56 SAMSUNG CLP-620ND V2.00.01.45 SAMSUNG CLP-620ND V2.00.01.56 SAMSUNG CLP-620ND V2.00.01.55 SAMSUNG CLP-670 V2.00.01.51 SAMSUNG CLP-680DW V4.00.01.47 SAMSUNG CLP-680ND V4.00.01.47 SAMSUNG CLX-3170 V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3170FN V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175 V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175F V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175FN V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175FW V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175N V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175WK V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3180 V1.00.01.43 SAMSUNG CLX-3180FN V1.00.01.43 SAMSUNG CLX-3185 V1.00.01.43 SAMSUNG CLX-3185FW V1.00.01.43 SAMSUNG CLX-3185N V1.00.01.36 SAMSUNG CLX-3185W V1.00.01.43 SAMSUNG CLX-3300 V3.00.01.21 SAMSUNG CLX-3305 V3.00.01.21 SAMSUNG CLX-3305FN V3.00.01.21 SAMSUNG CLX-3305FW V3.00.01.21 SAMSUNG CLX-3305W V3.00.01.20 SAMSUNG CLX-3305W V3.00.01.21 SAMSUNG CLX-4195FN V4.00.01.43 SAMSUNG CLX-4195FW V4.00.01.45 SAMSUNG CLX-6220FX V2.00.01.18 SAMSUNG CLX-6260FR,ND,FD V4.00.01.48 SAMSUNG CLX-6260FW V4.00.01.45 SAMSUNG ML-1640 V1.01.00.96 SAMSUNG ML-1641 V1.01.00.96 SAMSUNG ML-1660 V1.01.00.35 SAMSUNG ML-1661 V1.03.00.36 SAMSUNG ML-1665 V1.01.00.35 SAMSUNG ML-1666 V1.03.00.36 SAMSUNG ML-1667 V1.01.00.35 SAMSUNG ML-1670 V1.01.00.11 SAMSUNG ML-1671 V1.03.00.11 SAMSUNG ML-1675 V1.01.00.11 SAMSUNG ML-1676 V1.03.00.07 SAMSUNG ML-1677 V1.01.00.07 SAMSUNG ML-1860 V1.01.00.28 SAMSUNG ML-1861 V1.03.00.25 SAMSUNG ML-1865 V1.01.00.28 SAMSUNG ML-1865W V3.00.01.10 SAMSUNG ML-1866 V1.03.00.25 SAMSUNG ML-1867 V1.01.00.28 SAMSUNG ML-1910 V1.01.00.86 SAMSUNG ML-1915 V1.01.00.83 SAMSUNG ML-2160 V1.01.01.12 SAMSUNG ML-2160W V3.00.01.13 SAMSUNG ML-2164 V1.01.01.12 SAMSUNG ML-2165 V1.01.01.11 SAMSUNG ML-2165 V1.01.01.12 SAMSUNG ML-2165W V3.00.01.15 SAMSUNG ML-2167 V1.01.01.12 SAMSUNG ML-2168 V1.01.01.11 SAMSUNG ML-2168W V3.00.01.10 SAMSUNG ML-2168W V3.00.01.15 SAMSUNG ML-2240 V1.01.00.96 SAMSUNG ML-2520 V1.01.00.85 SAMSUNG ML-2525 V1.01.00.85 SAMSUNG ML-2525W V1.01.00.83 SAMSUNG ML-2526 V1.01.00.85 SAMSUNG ML-2540 V1.01.00.24 SAMSUNG ML-2540R V1.01.00.24 SAMSUNG ML-2580 V1.01.00.84. SAMSUNG ML-2580N V1.01.00.88 SAMSUNG ML-2850D V1.03.00.47 SAMSUNG ML-2851ND V1.03.00.47 SAMSUNG ML-2855ND V1.01.07.33 SAMSUNG ML-2950 V3.00.01.14 SAMSUNG ML-2950DW V3.00.01.14 SAMSUNG ML-2950N V3.00.01.14 SAMSUNG ML-2950ND V3.00.01.14 SAMSUNG ML-2950NDR V3.00.01.14 SAMSUNG ML-2950NDW V3.00.01.09 SAMSUNG ML-2955DW V3.00.01.11 SAMSUNG ML-2955ND V3.00.01.14 SAMSUNG ML-3300 V2.00.01.03 SAMSUNG ML-3310D V2.00.01.38 SAMSUNG ML-3310ND V2.00.01.44 SAMSUNG ML-3710ND V2.00.01.36 SAMSUNG ML-3750ND V2.00.01.29 SAMSUNG ML-4510ND V2.00.02.37 SAMSUNG ML-5510(6510) V2.00.60.48 SAMSUNG ML-5510N V2.00.01.19 SAMSUNG ML-5510ND V2.00.01.19 SAMSUNG ML-6510ND V2.00.01.19 SAMSUNG SCX-3200 V3.xx.01.07 SAMSUNG SCX-3205 V3.xx.01.07 SAMSUNG SCX-3205W V3.00.01.11 SAMSUNG SCX-3207 V3.00.01.13 SAMSUNG SCX-3400 V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3400F V3.00.01.17 SAMSUNG SCX-3400FW V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3405 V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3405F V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3405FW V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3405W V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3405WK V3.00.01.10 SAMSUNG SCX-3407 V3.00.01.12 SAMSUNG SCX-4300 V1.23 SAMSUNG SCX-4600 V2.01.01.02 SAMSUNG SCX-4623F V2.01.01.02 SAMSUNG SCX-4650FN V3.00.01.22 SAMSUNG SCX-4650N V3.00.01.28 SAMSUNG SCX-4655F V3.00.01.12 SAMSUNG SCX-4655FN V3.00.01.22 SAMSUNG SCX-4655FN V3.00.01.24 SAMSUNG SCX-4705 V3.00.01.18 SAMSUNG SCX-4726FN V3.00.01.22 SAMSUNG SCX-4727FD V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-4728FD V3.00.01.14 SAMSUNG SCX-4729FW V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-4824FN V1.01.94.36 SAMSUNG SCX-4825FN V2.01.00.95 SAMSUNG SCX-4828FN V1.01.00.47 SAMSUNG SCX-4833FD V2.00.01.33 SAMSUNG SCX-4833FR V2.00.01.25 SAMSUNG SCX-5637FR V2.00.01.44 SAMSUNG SCX-5835FN V2.01.01.26 SAMSUNG SF-650 V1.00.00.14 SAMSUNG SF-760 V3.00.01.13 SAMSUNG SF-760P V3.00.01.09 Samsung ProXpress SL-M2022 V3.00.01.11 Samsung ProXpress SL-M2022W V3.00.01.11 Samsung ProXpress SL-M2028 V3.00.01.11 Samsung ProXpress SL-M2028W V3.00.01.11 Samsung ProXpress SL-M2070 V3.00.01.37 Samsung ProXpress SL-M2070F V3.00.01.37 Samsung ProXpress SL-M2070FW V3.00.01.37 Samsung ProXpress SL-M2070W V3.00.01.37 Samsung ProXpress SL-M2074 V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2074F V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2074FW V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2074W V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2078F V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2078FW V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2078W V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2620 V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2620D V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2625 V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2625D V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2625ND V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2626 V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2626D V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2670DW V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2670DW V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2670F V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2670FN V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2670FN V3.00.01.40 Samsung ProXpress SL-M2670HN V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2670HN V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2670N V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2670ND V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2675DW V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2675DW V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2675F V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2675F V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2675FN V3.00.01.40 Samsung ProXpress SL-M2675HN V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2675N V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2675ND V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2820DW V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2820ND V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2825DW V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2825ND V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2826ND V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2830DW V3.00.01.13 Samsung ProXpress SL-M2835DW V3.00.01.13 Samsung ProXpress SL-M2870DW V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2870DW V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2870FD V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2870FD V3.00.01.40 Samsung ProXpress SL-M2870FW V3.00.01.40 Samsung ProXpress SL-M2870HN V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2870N V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2870N V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2870ND V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2870ND V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2875DW V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2875DW V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2875FD V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2875FD V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2875FW V3.00.01.27 Samsung ProXpress SL-M2875FW V3.00.01.40 Samsung ProXpress SL-M2875HN V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2875N V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2875ND V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2880FW V3.00.01.17 Samsung ProXpress SL-M2880FW V3.00.01.16 Samsung ProXpress SL-M2885FW V3.00.01.16 Samsung ProXpress SL-M2885FW V3.00.01.17 Samsung ProXpress SL-M3320ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3325ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3370FD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3375FD V4.00.01.16 Samsung ProXpress SL-M3375FD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3820D V4.00.01.18 Samsung ProXpress SL-M3820D V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3820DW V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3820ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3825D V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3825DW V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3825ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3870FD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3870FWV 4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3870HD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3875FD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3875FW V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M4020ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M4025ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M4070FR V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M4072FD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M4075FR V4.00.02.18 3020 V3.50.01.08 3020 V3.50.01.10 3052NI V3.50.01.08 3052NI V3.50.01.11 3140    V1.50.00.73 3155 V1.50.00.46 3160 V1.01.00.62 3160b V1.01.00.62 3160N V1.01.00.62 3260DI V3.50.01.08 3260DI V3.50.01.11 3260DN V3.50.01.08 3260DN V3.50.01.11 3260DNI V3.50.01.08 3260DNI V3.50.01.11 3320 v2.50.00.86 3320 V2.50.02.01_U 3320 V2.50.02.01_NU 3320 V2.50.03.02_U 3320 V2.50.03.02_NU 3320 V2.50.04.00_U 3320 V2.50.04.00_NU 3320 V53.006.01.000_NU 3320 V53.006.01.000_U 3320 V2.50.00.86_U 3320 V2.50.00.86_NU 4600 V35.004.03.000_U 4600 V35.004.03.000_NU 4600 V35.003.00.003_U 4600 V35.003.00.003_NU 4620 V35.004.03.000_U 4620 V35.004.03.000_NU 4620 V35.003.00.003_U 4620 V35.003.00.003_NU 3025BI V3.50.01.08 3025BI V3.50.01.15 3025ni V3.50.01.08 3025ni V3.50.01.15 3215NI V3.50.01.10_NU 3215NI V3.50.01.08 3225DN V3.50.01.08 3225DN V3.50.01.10_NU 3225DNI V3.50.01.10_NU 3225DNI V3.50.01.08 3550 V25.001.02.000 3550 V25.002.04.001 3550 V25.001.02.000  3550 V25.002.04.001 3550 V.25.003.03.000_NU 3550 V.25.003.03.000_U 3210 2.50.00.99 3210 v98 3220 2.50.00.99 WC-3220 v98 WC-3220 2.50.00.100 WC-3220 2.50.00.101 WC-3225 V3.50.01.08 WC-3315 2.50.00.85 WC-3315 V52.004.26.000(MCB2.50.03.26)_U WC-3315 V52.004.26.000(MCB2.50.03.26)_NU WC-3315 V52.003.00.000(MCB2.50.02.00)_U WC-3315 V52.003.00.000(MCB2.50.02.00)_NU WC-3315 V52.006.00.00_NU WC-3315 V52.006.00.00_U WC-3325 2.50.00.87 WC-3325 V51.005.01.000(MCB v2.50.04.01)_U WC-3325 V51.005.01.000(MCB v2.50.04.01)_NU WC-3325 V51.006.01.000_NU Xerox 3250 V1.70.02.43 Xerox 3250D V1.70.02.43 Xerox 3250N V1.70.02.43 Xerox 3250ND V1.70.02.43   CLP 310 CLP 310N CLP 310W CLP 315 CLP 320 CLP 320N CLP 320W CLP 325 CLP 325N CLP 360 CLP 360W CLP 365 CLP 365W CLP 415 CLP 415N CLP 415NW CLP 620ND CLP-680ND CLP-680DW CLP 620 CLP 670   CLX 3170 CLX 3170FN CLX 3170FW CLX 3175 CLX 3175F CLX 3175FN CLX 3175FW CLX 3175N CLX 3175WK CLX 3180 CLX 3180FN CLX 3185 CLX 3185FN CLX 3185FW CLX 3185N CLX 3185W CLX 3300 CLX 3305 CLX 3305FN CLX 3305FW CLX 3305W CLX 4195FN CLX 4195FW CLX 6220FX CLX 6220FR,ND,FD CLX 6220FW    ML 1640 ML 1641 ML 1645 ML 1660 ML 1661 ML 1665 ML 1666 ML 1667 ML 1670 ML 1671 ML 1675 ML 1676 ML 1677 ML 1860 ML 1861 ML 1865 ML 1865W ML 1866 ML 1867 ML 1910 ML 1915 ML 2160 ML 2160W ML 2164 ML 2165 ML 2165W ML 2167 ML 2168 ML 2168W ML 2240 ML 2241 ML 2520 ML 2525 ML 2525K ML 2525W ML 2526 ML 2540 ML 2540R ML 2545 ML 2580 ML 2580N ML 2850D ML 2851ND ML 2855ND ML 2950 ML 2950DW ML 2950N ML 2950ND ML 2950NDR ML 2950NDW ML 2955ND ML 2955DW ML 3300 ML 3310D ML 3310ND ML 3710D ML 3710ND ML 3750ND ML 5510N ML 5510ND ML 6510ND ML 4510ND     SCX 3200 SCX 3205 SCX 3205W SCX 3207 SCX 3400 SCX 3400F SCX 3405 SCX 3405F SCX 3405FH SCX 3405FK SCX 3405FW SCX 3405W SCX 3405WK SCX 3407 SCX 4300 SCX 4600 SCX 4623F SCX 4623FH SCX 4623FN SCX 4650 SCX 4650N SCX 4650FN SCX 4655F SCX 4655FN SCX 4705 SCX 4727FD SCX 4728FD SCX 4729FD SCX 4729FW SCX 4824FN SCX 4825FN SCX 4828FN SCX 4833FD SCX 4833FR SCX 5635FN SCX 5637FR SCX 5835FN SCX 4200(4220) SCX 4623FW SCX 4726FN    Xerox Phaser 3140 Xerox Phaser 3155 Xerox Phaser 3160 Xerox Phaser 3160B Xerox Phaser 3160N Xerox Phaser 3250 Xerox Phaser 3250D Xerox Phaser 3250N Xerox Phaser 3250ND Xerox Phaser 3320 Xerox WorkCenter 3210 Xerox WorkCenter 3220 Xerox WorkCenter 3315 Xerox WorkCenter 3325 Xerox WorkCenter 3550 Xerox Phaser 3020 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI Xerox Phaser 3260DN Xerox Phaser 3260DNI Xerox Phaser 4600 Xerox Phaser 4620 Xerox Phaser 3025BI Xerox Phaser 3025NI Xerox WC 3215NI Xerox WC 3225DN Xerox WC 3225DNI Xerox WC 3119      HP ColorLaser150a V3.82.01.08 HP ColorLaser150nw V3.82.01.08 HP ColorLaser178nw V3.82.01.07 HP ColorLaser179fnw V3.82.01.07 HP HPLaser103a V3.82.01.08 HP HPLaser107a V3.82.01.01 HP HPLaser107a V3.82.01.08 HP HPLaser107R V3.82.01.01 HP HPLaser107R V3.82.01.08 HP HPLaser107W V3.82.01.02 HP HPLaser108a V3.82.01.08 HP HPLaser108W V3.82.01.02 HP HPLaserMFP131a V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135a V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135a V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135R V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135R V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135W V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135W V3.82.01.10 HP HPLaserMFP137fnw V3.82.01.02

Yorum Yap

Not: HTML'ye dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

HPLaserMFP137fnw V3.82.01.02 RESET

  • Ürün Kodu: HPLaserMFP137fnw V3.82.01.02 RESET
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 0,00TL


WhatsApp Sipariş

Etiketler: YENİ Yazılımlar HP Renkli Lazer150a V3.82.01.08 HP Renkli Lazer150nw V3.82.01.08 HP Renkli Lazer178nw V3.82.01.07 HP Renkli Lazer179fnw V3.82.01.07 HP HPLaser103a V3.82.01.08 HP HPLaser107a V3.82.01.01 HP HPLaser107a V3.82.01.08 HP HP Lazer107R V3.82.01.01 HP HP Lazer107R V3.82.01.08 HP HP Lazer107W V3.82.01.02 HP HPLaser108a V3.82.01.08 HP HP Lazer108W V3.82.01.02 HP HPLaserMFP131a V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135a V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135a V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135R V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135R V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135W V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135W V3.82.01.10 HP HPLaserMFP136a V3.82.01.10 HP HPLaserMFP136nw V3.82.01.10 HP HPLaserMFP136w V3.82.01.10 HP HPLaserMFP137fnw V3.82.01.02 HP LazerMFP133_138 V3.82.01.02 Samsung ProXpress SL-C430 V3.00.01.15 Samsung ProXpress SL-C430 V3.00.01.15 Samsung ProXpress SL-C430W V3.00.01.15 Samsung ProXpress SL-C430W V3.00.01.15 Samsung ProXpress SL-C480 V3.00.01.20 Samsung ProXpress SL-C480FW V3.00.01.20 Samsung ProXpress SL-C480W V3.00.01.20 Samsung ProXpress SL-C485 V3.00.01.20 Samsung ProXpress SL-C486 V3.00.01.20 Samsung ProXpress SL-M2020 V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2020W V3.00.01.23 Xerox 3330 V61.004.04.000 Xerox 3335 V60.006.03.000 Xerox 3335 V60.006.06.000 Xerox 3345 V60.006.03.000 Xerox 3345 V60.006.06.000 Xerox B205 85.000.58.000 Xerox B210 V85.000.58.000 Xerox B215 88.000.58.000 SAMSUNG CLP-310 V1.00.11.67 SAMSUNG CLP-310 V1.99.99 SAMSUNG CLP-310N V1.00.11.67 SAMSUNG CLP-310W V1.00.01.68 SAMSUNG CLP-315 V1.00.11.67 SAMSUNG CLP-320 V1.00.01.46 SAMSUNG CLP-320N V1.00.01.46 SAMSUNG CLP-320W V1.00.01.46 SAMSUNG CLP-325 V1.00.01.46 SAMSUNG CLP-325N V1.00.01.46 SAMSUNG CLP-360 V3.00.01.14 SAMSUNG CLP-360W V3.00.01.14 SAMSUNG CLP-365 V3.00.01.14 SAMSUNG CLP-365W V3.00.01.14 SAMSUNG CLP-415N V4.00.01.41 SAMSUNG CLP-415N V4.00.01.48_U SAMSUNG CLP-415N V4.00.01.48_NU SAMSUNG CLP-415NW V4.00.01.41 SAMSUNG CLP-415NW V4.00.01.48 SAMSUNG CLP-620 V2.00.01.56 SAMSUNG CLP-620ND V2.00.01.45 SAMSUNG CLP-620ND V2.00.01.56 SAMSUNG CLP-620ND V2.00.01.55 SAMSUNG CLP-670 V2.00.01.51 SAMSUNG CLP-680DW V4.00.01.47 SAMSUNG CLP-680ND V4.00.01.47 SAMSUNG CLX-3170 V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3170FN V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175 V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175F V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175FN V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175FW V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175N V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3175WK V1.00.01.64 SAMSUNG CLX-3180 V1.00.01.43 SAMSUNG CLX-3180FN V1.00.01.43 SAMSUNG CLX-3185 V1.00.01.43 SAMSUNG CLX-3185FW V1.00.01.43 SAMSUNG CLX-3185N V1.00.01.36 SAMSUNG CLX-3185W V1.00.01.43 SAMSUNG CLX-3300 V3.00.01.21 SAMSUNG CLX-3305 V3.00.01.21 SAMSUNG CLX-3305FN V3.00.01.21 SAMSUNG CLX-3305FW V3.00.01.21 SAMSUNG CLX-3305W V3.00.01.20 SAMSUNG CLX-3305W V3.00.01.21 SAMSUNG CLX-4195FN V4.00.01.43 SAMSUNG CLX-4195FW V4.00.01.45 SAMSUNG CLX-6220FX V2.00.01.18 SAMSUNG CLX-6260FR, ND, FD V4.00.01.48 SAMSUNG CLX-6260FW V4.00.01.45 SAMSUNG ML-1640 V1.01.00.96 SAMSUNG ML-1641 V1.01.00.96 SAMSUNG ML-1660 V1.01.00.35 SAMSUNG ML-1661 V1.03.00.36 SAMSUNG ML-1665 V1.01.00.35 SAMSUNG ML-1666 V1.03.00.36 SAMSUNG ML-1667 V1.01.00.35 SAMSUNG ML-1670 V1.01.00.11 SAMSUNG ML-1671 V1.03.00.11 SAMSUNG ML-1675 V1.01.00.11 SAMSUNG ML-1676 V1.03.00.07 SAMSUNG ML-1677 V1.01.00.07 SAMSUNG ML-1860 V1.01.00.28 SAMSUNG ML-1861 V1.03.00.25 SAMSUNG ML-1865 V1.01.00.28 SAMSUNG ML-1865W V3.00.01.10 SAMSUNG ML-1866 V1.03.00.25 SAMSUNG ML-1867 V1.01.00.28 SAMSUNG ML-1910 V1.01.00.86 SAMSUNG ML-1915 V1.01.00.83 SAMSUNG ML-2160 V1.01.01.12 SAMSUNG ML-2160W V3.00.01.13 SAMSUNG ML-2164 V1.01.01.12 SAMSUNG ML-2165 V1.01.01.11 SAMSUNG ML-2165 V1.01.01.12 SAMSUNG ML-2165W V3.00.01.15 SAMSUNG ML-2167 V1.01.01.12 SAMSUNG ML-2168 V1.01.01.11 SAMSUNG ML-2168W V3.00.01.10 SAMSUNG ML-2168W V3.00.01.15 SAMSUNG ML-2240 V1.01.00.96 SAMSUNG ML-2520 V1.01.00.85 SAMSUNG ML-2525 V1.01.00.85 SAMSUNG ML-2525W V1.01.00.83 SAMSUNG ML-2526 V1.01.00.85 SAMSUNG ML-2540 V1.01.00.24 SAMSUNG ML-2540R V1.01.00.24 SAMSUNG ML-2580 V1.01.00.84. SAMSUNG ML-2580N V1.01.00.88 SAMSUNG ML-2850D V1.03.00.47 SAMSUNG ML-2851ND V1.03.00.47 SAMSUNG ML-2855ND V1.01.07.33 SAMSUNG ML-2950 V3.00.01.14 SAMSUNG ML-2950DW V3.00.01.14 SAMSUNG ML-2950N V3.00.01.14 SAMSUNG ML-2950ND V3.00.01.14 SAMSUNG ML-2950NDR V3.00.01.14 SAMSUNG ML-2950NDW V3.00.01.09 SAMSUNG ML-2955DW V3.00.01.11 SAMSUNG ML-2955ND V3.00.01.14 SAMSUNG ML-3300 V2.00.01.03 SAMSUNG ML-3310D V2.00.01.38 SAMSUNG ML-3310ND V2.00.01.44 SAMSUNG ML-3710ND V2.00.01.36 SAMSUNG ML-3750ND V2.00.01.29 SAMSUNG ML-4510ND V2.00.02.37 SAMSUNG ML-5510(6510) V2.00.60.48 SAMSUNG ML-5510N V2.00.01.19 SAMSUNG ML-5510ND V2.00.01.19 SAMSUNG ML-6510ND V2.00.01.19 SAMSUNG SCX-3200 V3.xx.01.07 SAMSUNG SCX-3205 V3.xx.01.07 SAMSUNG SCX-3205W V3.00.01.11 SAMSUNG SCX-3207 V3.00.01.13 SAMSUNG SCX-3400 V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3400F V3.00.01.17 SAMSUNG SCX-3400FW V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3405 V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3405F V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3405FW V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3405W V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-3405WK V3.00.01.10 SAMSUNG SCX-3407 V3.00.01.12 SAMSUNG SCX-4300 V1.23 SAMSUNG SCX-4600 V2.01.01.02 SAMSUNG SCX-4623F V2.01.01.02 SAMSUNG SCX-4650FN V3.00.01.22 SAMSUNG SCX-4650N V3.00.01.28 SAMSUNG SCX-4655F V3.00.01.12 SAMSUNG SCX-4655FN V3.00.01.22 SAMSUNG SCX-4655FN V3.00.01.24 SAMSUNG SCX-4705 V3.00.01.18 SAMSUNG SCX-4726FN V3.00.01.22 SAMSUNG SCX-4727FD V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-4728FD V3.00.01.14 SAMSUNG SCX-4729FW V3.00.01.19 SAMSUNG SCX-4824FN V1.01.94.36 SAMSUNG SCX-4825FN V2.01.00.95 SAMSUNG SCX-4828FN V1.01.00.47 SAMSUNG SCX-4833FD V2.00.01.33 SAMSUNG SCX-4833FR V2.00.01.25 SAMSUNG SCX-5637FR V2.00.01.44 SAMSUNG SCX-5835FN V2.01.01.26 SAMSUNG SF-650 V1.00.00.14 SAMSUNG SF-760 V3.00.01.13 SAMSUNG SF-760P V3.00.01.09 Samsung ProXpress SL-M2022 V3.00.01.11 Samsung ProXpress SL-M2022W V3.00.01.11 Samsung ProXpress SL-M2028 V3.00.01.11 Samsung ProXpress SL-M2028W V3.00.01.11 Samsung ProXpress SL-M2070 V3.00.01.37 Samsung ProXpress SL-M2070F V3.00.01.37 Samsung ProXpress SL-M2070FW V3.00.01.37 Samsung ProXpress SL-M2070W V3.00.01.37 Samsung ProXpress SL-M2074 V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2074F V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2074FW V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2074W V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2078F V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2078FW V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2078W V3.00.01.24 Samsung ProXpress SL-M2620 V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2620D V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2625 V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2625D V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2625ND V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2626 V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2626D V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2670DW V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2670DW V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2670F V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2670FN V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2670FN V3.00.01.40 Samsung ProXpress SL-M2670HN V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2670HN V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2670N V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2670ND V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2675DW V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2675DW V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2675F V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2675F V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2675FN V3.00.01.40 Samsung ProXpress SL-M2675HN V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2675N V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2675ND V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2820DW V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2820ND V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2825DW V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2825ND V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2826ND V3.00.01.33 Samsung ProXpress SL-M2830DW V3.00.01.13 Samsung ProXpress SL-M2835DW V3.00.01.13 Samsung ProXpress SL-M2870DW V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2870DW V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2870FD V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2870FD V3.00.01.40 Samsung ProXpress SL-M2870FW V3.00.01.40 Samsung ProXpress SL-M2870HN V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2870N V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2870N V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2870ND V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2870ND V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2875DW V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2875DW V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2875FD V3.00.01.34 Samsung ProXpress SL-M2875FD V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2875FW V3.00.01.27 Samsung ProXpress SL-M2875FW V3.00.01.40 Samsung ProXpress SL-M2875HN V3.00.01.38 Samsung ProXpress SL-M2875N V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2875ND V3.00.01.30 Samsung ProXpress SL-M2880FW V3.00.01.17 Samsung ProXpress SL-M2880FW V3.00.01.16 Samsung ProXpress SL-M2885FW V3.00.01.16 Samsung ProXpress SL-M2885FW V3.00.01.17 Samsung ProXpress SL-M3320ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3325ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3370FD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3375FD V4.00.01.16 Samsung ProXpress SL-M3375FD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3820D V4.00.01.18 Samsung ProXpress SL-M3820D V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3820DW V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3820ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3825D V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3825DW V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3825ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M3870FD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3870FWV 4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3870HD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3875FD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M3875FW V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M4020ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M4025ND V4.00.02.14 Samsung ProXpress SL-M4070FR V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M4072FD V4.00.02.18 Samsung ProXpress SL-M4075FR V4.00.02.18 3020 V3.50.01.08 3020 V3.50.01.10 3052NI V3.50.01.08 3052NI V3.50.01.11 3140 V1.50.00.73 3155 V1.50.00.46 3160 V1.01.00.62 3160b V1.01.00.62 3160N V1.01.00.62 3260DI V3.50.01.08 3260DI V3.50.01.11 3260DN V3.50.01.08 3260DN V3.50.01.11 3260DNI V3.50.01.08 3260DNI V3.50.01.11 3320 v2.50.00.86 3320 V2.50.02.01_U 3320 V2.50.02.01_NU 3320 V2.50.03.02_U 3320 V2.50.03.02_NU 3320 V2.50.04.00_U 3320 V2.50.04.00_NU 3320 V53.006.01.000_NU 3320 V53.006.01.000_U 3320 V2.50.00.86_U 3320 V2.50.00.86_NU 4600 V35.004.03.000_U 4600 V35.004.03.000_NU 4600 V35.003.00.003_U 4600 V35.003.00.003_NU 4620 V35.004.03.000_U 4620 V35.004.03.000_NU 4620 V35.003.00.003_U 4620 V35.003.00.003_NU 3025BI V3.50.01.08 3025BI V3.50.01.15 3025ni V3.50.01.08 3025ni V3.50.01.15 3215NI V3.50.01.10_NU 3215NI V3.50.01.08 3225DN V3.50.01.08 3225DN V3.50.01.10_NU 3225DNI V3.50.01.10_NU 3225DNI V3.50.01.08 3550 V25.001.02.000 3550 V25.002.04.001 3550 V25.001.02.000 3550 V25.002.04.001 3550 V.25.003.03.000_NU 3550 V.25.003.03.000_U 3210 2.50.00.99 3210 v98 3220 2.50.00.99 WC-3220 v98 WC-3220 2.50.00.100 WC-3220 2.50.00.101 WC-3225 V3.50.01.08 WC-3315 2.50.00.85 WC-3315 V52.004.26.000(MCB2.50.03.26)_U WC-3315 V52.004.26.000(MCB2.50.03.26)_NU WC-3315 V52.003.00.000(MCB2.50.02.00)_U WC-3315 V52.003.00.000(MCB2.50.02.00)_NU WC-3315 V52.006.00.00_NU WC-3315 V52.006.00.00_U WC-3325 2.50.00.87 WC-3325 V51.005.01.000(MCB v2.50.04.01)_U WC-3325 V51.005.01.000(MCB v2.50.04.01)_NU WC-3325 V51.006.01.000_NU Xerox 3250 V1.70.02.43 Xerox 3250D V1.70.02.43 Xerox 3250N V1.70.02.43 Xerox 3250ND V1.70.02.43 CLP 310 CLP 310N CLP 310W CLP 315 CLP 320 CLP 320N CLP 320W CLP 325 CLP 325N CLP 360 CLP 360W CLP 365 CLP 365W CLP 415 CLP 415N CLP 415NW CLP 620ND CLP-680ND CLP-680DW CLP 620 CLP 670 CLX 3170 CLX 3170FN CLX 3170FW CLX 3175 CLX 3175F CLX 3175FN CLX 3175FW CLX 3175N CLX 3175WK CLX 3180 CLX 3180FN CLX 3185 CLX 3185FN CLX 3185FW CLX 3185N CLX 3185W CLX 3300 CLX 3305 CLX 3305FN CLX 3305FW CLX 3305W CLX 4195FN CLX 4195FW CLX 6220FX CLX 6220FR, ND, FD CLX 6220FW ML 1640 ML 1641 ML 1645 ML 1660 ML 1661 ML 1665 ML 1666 ML 1667 ML 1670 ML 1671 ML 1675 ML 1676 ML 1677 ML 1860 ML 1861 ML 1865 ML 1865W ML 1866 ML 1867 ML 1910 ML 1915 ML 2160 ML 2160W ML 2164 ML 2165 ML 2165W ML 2167 ML 2168 ML 2168W ML 2240 ML 2241 ML 2520 ML 2525 ML 2525K ML 2525W ML 2526 ML 2540 ML 2540R ML 2545 ML 2580 ML 2580N ML 2850D ML 2851ND ML 2855ND ML 2950 ML 2950DW ML 2950N ML 2950ND ML 2950NDR ML 2950NDW ML 2955ND ML 2955DW ML 3300 ML 3310D ML 3310ND ML 3710D ML 3710ND ML 3750ND ML 5510N ML 5510ND ML 6510ND ML 4510ND SCX 3200 SCX 3205 SCX 3205W SCX 3207 SCX 3400 SCX 3400F SCX 3405 SCX 3405F SCX 3405FH SCX 3405FK SCX 3405FW SCX 3405W SCX 3405WK SCX 3407 SCX 4300 SCX 4600 SCX 4623F SCX 4623FH SCX 4623FN SCX 4650 SCX 4650N SCX 4650FN SCX 4655F SCX 4655FN SCX 4705 SCX 4727FD SCX 4728FD SCX 4729FD SCX 4729FW SCX 4824FN SCX 4825FN SCX 4828FN SCX 4833FD SCX 4833FR SCX 5635FN SCX 5637FR SCX 5835FN SCX 4200(4220) SCX 4623FW SCX 4726FN Xerox Phaser 3140 Xerox Phaser 3155 Xerox Phaser 3160 Xerox Phaser 3160B Xerox Phaser 3160N Xerox Phaser 3250 Xerox Phaser 3250D Xerox Phaser 3250N Xerox Phaser 3250ND Xerox Phaser 3320 Xerox WorkCenter 3210 Xerox WorkCenter 3220 Xerox WorkCenter 3315 Xerox WorkCenter 3325 Xerox WorkCenter 3550 Xerox Phaser 3020 Xerox Phaser 3052NI Xerox Phaser 3260DI Xerox Phaser 3260DN Xerox Phaser 3260DNI Xerox Phaser 4600 Xerox Phaser 4620 Xerox Phaser 3025BI Xerox Phaser 3025NI Xerox WC 3215NI Xerox WC 3225DN Xerox WC 3225DNI Xerox WC 3119 HP ColorLaser150a V3.82.01.08 HP ColorLaser150nw V3.82.01.08 HP ColorLaser178nw V3.82.01.07 HP ColorLaser179fnw V3.82.01.07 HP HPLaser103a V3.82.01.08 HP HPLaser107a V3.82.01.01 HP HPLaser107a V3.82.01.08 HP HPLaser107R V3.82.01.01 HP HPLaser107R V3.82.01.08 HP HPLaser107W V3.82.01.02 HP HPLaser108a V3.82.01.08 HP HPLaser108W V3.82.01.02 HP HPLaserMFP131a V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135a V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135a V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135R V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135R V3.82.01.10 HP HPLaserMFP135W V3.82.01.02 HP HPLaserMFP135W V3.82.01.10 HP HPLaserMFP137fnw V3.82.01.02